FAQ

Ofte stillede spørgsmål

FAQ er nyttig information for dig, der er nyt medlem hos os, samt hvis du søger svar på et specifikt spørgsmål. Såfremt du ikke fandt svaret på dit spørgsmål her, hører vi naturligvis meget gerne fra dig.


Det kommer an på hvilket hold du har tilmeldt dig. Under menuen holdbeskrivelser kan du se hvad der er den bedste påklædning for hvert enkelt hold.
Generelt til alle pole timer skal du altid medbringe:

  • Korte shorts og alm. træningstøj (til polterabends er shorts ikke nødvendigt)
  • Vi træner generelt i bare fødder på almindelige pole hold.
  • En klud til at tørre polen af med
  • En flaske med vand

Til Flexibility hold er det en god idé at have varmt træningstøj tøj på, da du får mest ud af timen, hvis din krop holder varmen hele timen igennem, selvom du ligger stille i nogen stræk.

Det kan du sagtens! Der er langt de færreste der allerede er stærke – eller smidige når de starter, da dette er noget du bliver af at starte, og ikke noget der er en forudsætning for at kunne starte. Vores begynder hold (Pole Level 1), er designet til at opbygge grundstyrke helt fra bunden af, hvor alle kan være med. Vi har ingen forventninger til din nuværende form, styrke eller smidighed.

Det er generelt en misforstået opfattelse, at du skal være enormt stærk eller smidig for at kunne starte til poledance, hvilket bestemt ikke er rigtigt. Du kan komme lige præcis som du er. Hvis du gerne vil opbygge styrke – og smidighed, og ikke er det endnu, så er vores pole begynder hold samt Flexibility hold lige noget for dig. Læs evt. vores blogindlæg “Poledance er for alle!

Indmeldelse kan gøres nemt og hurtigt online.  Når du er oprettet i vores system, vil du modtage en velkomst mail med dine personlige login oplysninger til vores bookingsystem. Du kan herefter bruge dit medlemskab.
Første gang du kommer til træning, skal du spørge instruktøren efter dit medlemskort samt underskrive medlemskabskontrakten.

Vi har en aldersgrænse på 16 år. Dvs. at alle børn og unge under 16 år ikke må deltage i undervisningen eller opholde sig i salen under træningen. Såfremt dit barn har en alder, hvor det er ansvarligt, at barnet opholder sig alene imens du træner, er dit barn meget velkommen til at opholde i receptionen eller lign. med legetøj, en bog, Ipad eller andet, imens du træner. Dette er på eget ansvar.

Vi har en aldersgrænse på 16 år. Dvs. at alle børn – og unge under 16 år ikke må deltage i undervisningen eller opholde sig i salen under træningen. Såfremt du er under 18 år og gerne vil meldes ind, skal en forældre/værge underskrive din indmeldelseskontrakt, hvilket skal gøres ved første træning efter indmeldelsen..

Nej, desværre ikke. Det er ikke tilladt at være tilskuer på timerne eller medbringe gæster i salen, som ikke deltager aktivt på timen. Alle der opholder sig i salen under undervisningen, skal deltage aktivt på timen. Det er de færreste der bryder sig om, at have tilskuere på imens de træner, og det vil vi gerne respektere. Hvis du gerne vil opleve hvordan træningen hos os er, så book en prøvetime og vær med. Alle kan være med.

Telefon politik:

Vi frabeder os al brug af mobil telefoner under træningen. Din mobil tlf. skal være på lydløs og lagt væk under timen, for ikke at forstyrre andre på holdet samt for at holde fokus på træningen under timen.

Billede / video politik:

Vi forstår hvis du ønsker at tage billeder/video af din træning, men du skal altid først spørger instruktøren samt få tydeligt samtykke fra alle som optræder i billedet/videoen (spørg inden du tager et billede/video)

Hvis du ønsker at slå billeder/video fra træningen op offentligt, skal du desuden have tydeligt samtykke til dette fra alle som optræder i billedet/videoen (spørg alle om du eksempelvis må poste det optagede på dine sociale medier)

Hvis der er behov for det, kan de sidste minutter af timen muligvis bruges til at tage billeder/video, så dette ikke forstyrrer øvrige deltageres træning på timen. Spørg blot instruktøren, om dette er muligt, hvis du ønsker dette.

Det er altid okay at sige nej til at være med på billeder/video uden yderligere forklaring. ElitePole støtter – og forstår individuelle grænser, og det er vores højeste prioritet at beskytte et trygt og behageligt træningsmiljø for alle.

Hvis du har et månedligt medlemskab betaler automatisk via dit kort hver d. 1 i måneden. Prøvetimer, enkelttimer og klippekort betas online via kortbetaling før booking, Polterabend arrangementer kan betales via. bank overførsel.

Medlemskabet kan til enhver tid opsiges efter den evt. gældende bindingsperiode. Ved udmeldelse betales for den fortløbende / igangværende måned plus 1 måned ud fra nedenstående regler ang. udmeldelse. Det vil sige, at medlemmet kan udmelde sig efter 4 måneder, såfremt der er valgt medlemskab med bindingsperiode, og den fortløbende / igangværende måned samt den kommende måned. Udmeldelse skal altid ske skriftligt ved at sende en mail til kontakt@ElitePole.dk. Medlemsnummer, fulde navn og sidste betalingsdato skal oplyses i mailen.

Udmeldelsen er kun gyldig, såfremt de korrekte oplysninger er oplyst vedr. medlemsnummer samt sidste betalingsdato iht. evt. bindingsperiode samt ovenstående udmeldingsregler. Skulle der opstå tvivl om hvorvidt medlemmet har udmeldt sig, er det altid medlemmets eget ansvar at kunne bevise medlemskabet er opsagt ud fra ovenstående procedure. Det er ikke muligt at melde sig ud imens medlemskabet er sat i bero, men efter 1 betaling efter bero perioden samt ud fra ovenstående regler vedr. udmeldelse. Udmeldelse kan aldrig ske med tilbagevirkende kraft.

Hvis du ønsker at sætte dit medlemskab i bero, skal vi inden d. 15. i måneden have modtaget en skriftlig angivelse af start – samt slutdato for din ønskede bero periode samt dit medlems nummer på mail. Du kan kun være i bero i hele måneder af gangen, dvs. fra d. 1 til d. 1 i måneden. Din bero periode kan maksimum vare i 6 måneder imod et gebyr på 100 kr. for hele perioden, som trækkes ved den kommende betalingsperiode. Du sender ovenstående oplysninger til Kontakt@ElitePole.dk. Din angivelse af bero er kun gyldig, såfremt mailen indeholder korrekte informationer iht. ovenstående oplysninger som medlemskab nummer og gyldigt sart – samt slutdato.

Skulle der opstå tvivl om hvorvidt ønsket om bero er sendt, er det altid medlemmets ansvar at kunne bevise dette.
Bemærk at du ikke kan opsige medlemskabet imens du er i en bero periode, men først efter den første betaling efter din bero periode er ophørt.

Ønsker du at ændre dit medlemskab til en anden type medlemskab, kan dette lade sig gøre efter en eventuel bindingsperiode (eks. fra ubegrænset træning til max. 5 træninger pr. måned). Alle typer af ændringer af dit medlemskab skal ske skriftligt ved at sende en mail til Kontakt@ElitePole.dk, hvorefter du skal underskrive en ny kontrakt næste gang du kommer i studiet. Det koster 100 kr. at ændre sit medlemskab medmindre du opgraderer et månedligt medlemskab. I dette tilfælde er ændringen gratis.

Studierne har åbent indenfor de tider, som du kan se i holdplanerne under “Skema“. Vi åbner altid døren til studiet ca. 10 min. inden den første time starter på dagen. Kommer du tidligere end dette til vores første time på dagen, må du forberede dig på at porten/døren er låst, og du må vente udenfor indtil vi er klar til at åbne studiet.

Hvis du kommer for sent til timens start, skal du ikke selv aktivt gøre noget. Du kan du ikke blive fremmødt til holdet, når du kommer for sent, og du vil altid blive opkrævet et bødegebyr for ikke fremmødt time – uanset hvad årsagen er til at du kommer for sent, og uanset hvor meget/lidt du kommer for sent. Derudover kan du risikere, at din plads på timen vil blive videregivet til en fra ventelisten på holdet. Såfremt din plads er blevet videregivet til en fra ventelisten, vil du stadig blive opkrævet et gebyr for ikke fremmødt time.

Kommer du for sent og er gået glip af dele af opvarmningen, kan instruktøren af sikkerhedsmæssige årsager nægte dig adgang til at deltage på timen. Dette er for din egen sikkerhedsmæssige skyld.
Vi anbefaler dig, at du altid kommer min. 5 minutter inden timens start, så du har tid til at fremmøde dig, skifte tøj og være klar til timens start.

Ved manglende betaling vil vi forsøge at trække beløbet automatisk de første 5 dage efter den første i måneden. Udebliver betalingen fortsat vil dit medlemskab blive inaktiveret indtil du har betalt, hvilket betyder, at du ikke kan træne før vi har modtaget betalingen. Du vil blive opkrævet 100 kr. i rykkergebyr for hver rykker vi sender til dig på mail. Udebliver betalingen fortsat vil vi dernæst videregive din sag til ekstern inddrivelse, hvilket er en inkasso virksomhed, der står for at opkræve det skyldte beløb. ElitePole har samarbejde med Intrum Inkasso. Så snart din sag er videregivet til ekstern inddrivelse, kan vi ikke længere besvare på spørgsmål, der har med din regning/sag af gøre, og al henvendelse skal foregå direkte til Intrum, som har taget kontakten til dig.

Uanset hvilket medlemskab du har, kan du max have 2 bookinger ude i systemet af gangen (med undtagelse af medlemskab til alle studier til 449 kr./md, som har max 4 bookinger af gangen). Dette betyder bestemt ikke, at du kun kan træne 2 (eller 4) gange pr. uge. Så snart du har brugt dine bookinger, kan du foretage nye. Du kan stadig træne så ofte du vil, hvis du har ubegrænset træning.

Vi har erfaret, at flere bookinger af gangen skaber bookinger langt ud i fremtiden, hvilket resulterer i mange fyldte hold, men at utrolig mange afmelder på dagen, da det kan være svært at planlægge sin træning langt ud i fremtiden for mange. Systemet med max 2 (eller 4) bookinger er dermed til for alles fordel. Det er meningen, at du kan planlægge din træning 1-2 træningsdage ud i fremtiden.
Med max 2 (eller 4) bookinger af gangen er vi desuden med til at reducere skader pga. overtræning hos vores medlemmer, da du på denne måde max. kan booke 2 timer på samme dag. Træner du mange timer og dage i træk, vil det i flere tilfælde ikke være sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og vi vil gerne passe på dig, så du kan have en sund og stærk krop i mange år.

Hvis du er gul på et hold på booking app’en, betyder det, du er på venteliste til holdet. Er du på venteliste, behøver du ikke komme for at fremmøde dig, da du ikke har en plads på holdet. Du skal selv tjekke på app’en, om du har fået en plads på holdet, hvilket du kan se min. 4 timer inden holdstart. Står du fortsat på ventelisten, og møder op i studiet alligevel, så har du førsteret til en plads på holdet, såfremt nogen ikke skulle møde op eller komme for sent til timen. Det er en god idé at benytte sig af venteliste systemet, da der er en stor chance for, at du får plads på holdet.

Såfremt du har mistet dit medlemskort, skal du blot bede instruktøren om at lave et nyt medlemskort til dig, næste gang du kommer til træning. Dette kan gøres med det samme, og koster 80 kr., som kan blive trukket over din kommende betaling.